Leasing in izposoja

Leasing

Zadružna kraška banka nudi, v sodelovanju s podjetjem Iccrea Banca Impresa, najbolj učinkovite rešitve v okviru leasing-a.

Iccrea Banca Impresa je ena najpomembnejših lizinških družb v Italiji in spada v okvir družb Zadružnega kredita. Že več kot 25 let nudi najboljše rešitve za finansiranje investicij vezanih na delovanje obrtniških, malih in srednjih podjetij.

Zadružna kraška banka nudi, v sodelovanju s podjetjem Iccrea Banca Impresa, najbolj aktualne in učinkovite rešitve v okviru lizinga in izposoje.

Z lizinkom ali zakupom lahko podjetniki finančno krijejo investicije za razvoj podjetniške dejavnosti.

Ta oblika financiranja predvideva razne možnosti:

To ponudbo označuje tudi zelo kakovostna raven nudenih storitev:

  • Specifično strokovno svetovanje za posamezno investicijo in za davčne olajšave;
  • Brezplačna svetovalna služba pri sklenitvi pogodbe;
  • Pomoč in zavarovalniško svetovanje v primeru nezgod;
  • Storitev Home Leasing, ki omogoča preverjanje stanja pogodb o leasing-u preko Interneta 24 ur dnevno.

Pri vseh podružnicah ZKB lahko zaprosite za storitve, ki jih nudi Iccrea Banca Impresa.
 

Izposoja predmetnih dobrin

Nudimo vam, v sodelovanju z Nolé, inovativne rešitve pri izposoji predmetnih dobrin.
 

Nolé je družba, ki jo nadzira Iccrea Banca Impresa. Ukvarja se z izposojo predmetnih dobrin in spada v sam vrh družb v tem sektorju. Strankam nudi inovativne rešitve z visoko dodano vrednostjo in je glavni akter na tržišču manjših operacij izposoje (t.i. „small ticket" in sicer do 25.000 € vrednosti).

Družba Nolé je razvila specifično znanje pri izposoji predmetnih dobrin, ki spadajo v sledeče sektorje:

Poleg omenjenih sektorjev Nolé je sklenila vrsto sporazumov z raznimi dobavitelji, ki omogočajo koriščenje storitev tudi v drugih sektorjih.

Pri vseh podružnicah ZKB lahko zaprosite za storitve, ki jih nudi družba Nolé - Iccrea Banca Impresa.

Sporočilo je reklamnega značaja in ima kot namen promocijo navedenih storitev. Vse pogodbene pogoje, ki se nanašajo na nudene storitve, lahko dobite v odgovarjajočih informativnih listih, ki so na razpolago v naših podružnicah in v sekciji "bančna preglednost" na spletnih straneh. Banka si pridržuje pravico, da pred nudenjem navedenih storitev preveri pravno in kreditno sposobnost prosilca.