Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Immobilitrieste.it - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Immobilitrieste.it - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Immobilitrieste.itKrediti

Zadružna kraška banka in združenje nepremičninskih agencij immobilitrieste.it sta sklenili sporazum, na podlagi katerega ponujamo strankam teh agencij posebej ugodne hipotekarne kredite.

Preko 60 agencij, ki je pristopilo k projektu, predstavlja čez 80 % vseh nepremičninskih posrednikov s sedežem v tržaški pokrajini. S pomočjo novega spletnega portala želijo olajšati kupoprodajo, najem ali samo iskanje stanovanjskih in poslovnih nepremičnin.

Trenutno ponujamo naslednje obrestne mere:

KREDITI Z VARIABILNO OBRESTNO MERO

  • Euribor 6m 365 + 0,85 o.t.*

KREDITI S FIKSNO OBRESTNO MERO

  • 1,45 % za 15 let**

Poleg ugodnih obrestnih mer smo strankam združenja Immobilitrieste.it rezervirali še naslednje ugodnosti:

  • brezplačna preučitev kreditnega zahtevka
  • celovito svetovanje za zavarovanje kredita (nezgodno zavarovanje in civilna odgovornost)

Zgornji pogoji veljajo za kredite, namenjene glavnemu prebivališču kreditojemalca, do 50 % cenitvenega zneska nepremičnine. Maksimalna odplačilna doba znaša 25 let. Za kredite z drugačno namembnostjo (počitniške in druge nepremičnine, poslovni prostori, garaže ipn.) ali kredite nad 50 %  cenitvenega zneska nepremičnine bomo skupaj izdelali najbolj ugodno rešitev.

Ponudba velja do 31. marca 2019 (z dokončno sklenitvijo pred 30. junijem 2019) ter do porabe sklada. Dodatni pogoji bodo določeni pred sklenitvijo kreditne pogodbe. Prosimo, upoštevajtve, da sta izdaja kredita in določitev končnih nadomestil in obrestne mere podvrženi preučitvi plačilne sposobnosti in odobritvi s strani upravnega odbora banke.

* Ponazoritveni izračun na dan 29. 3. 2019 za hipotekarni kredit z namembnostjo nakupa oziroma obnove nepremičnine. Kredit s spremenljivo obrestno mero in zastavo nepremičnine. Kredit je vezan na obrestno mero Euribor 6 mesecev act/360, izračunan na zadnji dan prejšnjega četrtletja in veljaven za naslednje četrtletje. Zahtevani kredit 170.000 €, kar sovpada s 50 % ocenjene vrednosti nepremičnine, dospelost 20 let. Mesečna anuiteta 752,67 €, število anuitet 240, EOM 0,96523 %. Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, znaša 186.822,55 €. Skupni stroški kredita 16.822,55 €, od tega obresti 10.645,35 €, nadomestilo ob plačilu anuitet 720,00 € (3,00 € mesečno), strošek cenitve nepremičnine 435,00 €, zemljiškoknjižni izpisek 25,00 €, davek 425,00 € in premija obveznega zavarovanja zastavljene nepremičnine 4.572,20 € (letna premija 228,61 € za zavarovanje nepremičnine hipotetične vrednosti 340.000,00 €).

** Ponazoritveni izračun na dan 29. 3. 2019 za hipotekarni kredit z namembnostjo nakupa oziroma obnove nepremičnine. Kredit s fiksno obrestno mero in zastavo nepremičnine. Zahtevani kredit 170.000 €, kar sovpada s 50 % ocenjene vrednosti nepremičnine, dospelost 15 let. Mesečna anuiteta 1.062,93 €, število anuitet 180, EOM 1,97775 %. Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, znaša 196.192,86 €. Skupni stroški kredita 26.192,86 €, od tega obresti 21.338,71 €, nadomestilo ob plačilu anuitet 540,00 € (3,00 € mesečno), strošek cenitve nepremičnine 435,00 €, zemljiškoknjižni izpisek 25,00 €, davek 425,00 € in premija obveznega zavarovanja zastavljene nepremičnine 3.429.15 € (letna premija 228,61 € za zavarovanje nepremičnine hipotetične vrednosti 340.000,00 €).


Več informacij o zgoraj opisanem produktu in o z njim povezanih produktih in storitvah je objavljenih v informativnem prospektu hipotekarnih kreditov.

Oglasno sporočilo: pogodbene in komercialne pogoje storitev in produktov prinašajo informativni listi, katere najdete v vseh naših poslovalnicah in na strani transparentnost. Banka si pridržuje pravico, da preveri izpolnjevanje zahtev za sklenitev pogodb o opisanih produktih in storitvah.

Prenesi informativno gradivo

  • Katalog nepremičnin Immobilitrieste.it

Stopite v stik z nami >

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".