Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

AssiHome - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

AssiHome - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

AssiHomeZavarovanja

Zavarovanje AsSìHome je namenjeno osebam, ki želijo zavarovati pred požarom in drugo škodo stanovanjsko nepremičnino, katere so lastniki ali v kateri prebivajo, in v njej shranjene premičnine. Članom banke priznamo 20-odstotni popust!

AsSìHome zavaruje družinske člane in krije škodo zaradi civilno-pravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, poleg tega pa krije osebno premoženje pred krajo ali ropom izven zavarovanega objekta. AsSìHome zavaruje tudi stanovanjske nepremičnine, ki jih gradite ali obnavljate, ter celo prazne nepremičnine.

Zavarovanje vključuje 4 vrste primerov:

  • Požar: v primeru požara, naravne nezgode in druge škode na nepremičnine in premičnine (tudi v primeru, da so last tretjih oseb), zavarovanje krije vrednost na novo poškodovanega premoženja oziroma stroške celovite obnove nepremičnine in zamenjave premičnin;
  • Kraja/vlom: zavarovanje krije vrednost ukradenih premičnin v trenutku nastanka škode in tudi neposredno materialno škodo, nastalo kot posledica kraje/vloma;
  • Civilna odgovornost: zavarovanje krije škodo, ki jo zavarovanec ali njegovi družinski člani povzročijo zasebnemu življenju ali nepremičninam tretjih oseb;
  • Obrtniške storitve: za odpravo težav vam v nujnih primerih zavarovanje krije poseg električarja, ključavničarja, vodovodnega inštalaterja ali drugih obrtnikov. Zavarovanje vključuje podporo v slučaju začasne neuporabnosti stanovanjskih prostorov in veterinarsko oskrbo za pse in mačke.

AsSiHome, zavarujte vaše največje premoženje z nami!

AsSìHome je produkt družbe Assimoco, ki ga ponuja Assicura Agenzia. Za vprašanja in pojasnila nam lahko pišete tu spodaj ali se lahko zglasite v naših poslovalnicah!

Oglasno sporočilo: pogodbene in komercialne pogoje storitev in produktov prinašajo informativni listi, katere najdete v vseh naših poslovalnicah in na strani transparentnost. Banka si pridržuje pravico, da preveri izpolnjevanje zahtev za sklenitev pogodb o opisanih produktih in storitvah.

Stopite v stik z nami >

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".