Prijava v zasebne strani

Prijava v zasebne strani

Nova pravila o gotovinskem poslovanju - ZKB | Credito Cooperativo del Carso

Nova pravila o gotovinskem poslovanju - ZKB | Credito Cooperativo del Carso: Edina banka s sedežem v tržaški pokrajini. banka, zadružna, kraška, ZKB, Trst, Opčine, krediti, posojila, internetno bančništvo, Nabrežina, Sesljan, Bazovica, Dolina, Domjo, Milje, Zgonik, bančni avtomat, transakcijski račun, kartice, naložbe

Nova pravila o gotovinskem poslovanju01 Februar 2016

Cenjene komitente obveščamo, da je zakon št. 208 z dne 28. decembra 2015 (Legge di Stabilità) delno spremenil pravila o gotovinskem poslovanju, čekih, prinosniških vrednostnih papirjih in knjižicah, določena z 49. členom zakonodajnega odloka št. 231 z dne 21. novembra 2007 (glej Uradni List, splošne objave št. 290, redna serija št. 268 z dne 14. decembra 2007).

Maksimalni znesek v višini 1.000 EUR, določen s 1. alinejo, znaša po novem 3.000 EUR.

S 1. januarjem 2016 je torej stopila v veljavo prepoved plačil v gotovini, z bančnimi in s poštnimi hranilnimi knjižicami na prinosnika ali z vrednostnimi papirji na prinosnika, tako v EUR kot v tujih valutah, izvršenih iz katerega koli naslova med različnimi osebami za zneske v višini 3.000 ali več EUR. Prenos sredstev je prepovedan tudi v primeru, da obsega več plačil, ki posamično ne dosežejo zgornjega praga, a za katere obstaja sum, da so med sabo povezana. Plačila lahko sicer izvršite v banki, z elektronskim bančništvom ali v poštnih izpostavah (Poste Italiane s.p.a.).

Zaradi novih predpisov velja omejitev 3.000 EUR tudi za plačilo najemnine stanovanjskih nepremičnin in za plačilo storitev, opravljenih na osnovi pogodb o cestnem tovornem prevozu.

Stranka sme vsekakor pisno zaprositi za izdajo prenosljivih krožnih čekov in čekovnih blanketov, ki jih lahko prosto uporablja za plačila do 1.000 EUR (najvišji dovoljeni znesek je torej 999,99 EUR). Bančni in poštni čeki, izdani na ime plačnika (assegni “a me medesimo” ali “mio proprio”), se ne glede na znesek smejo unovčiti izključno v bankah ali poštnih izpostavah.

Maksimalni saldo bančnih in poštnih hranilnih knjižic na prinosnika ostane nespremenjen, kar pomeni, da ne sme presegati 999,99 EUR.

Vabimo vas torej, da se podrobneje seznanite z novimi določbami in da se s tem izognete administrativni kazni, ki lahko nastane kot posledica kršitve zakona. Zakonska uredba št. 78 z dne 31. maja 2010 uvaja strožje kazni, najnižja izmed katerih znaša 3.000 EUR pred morebitnim prizivom. V primeru knjižic s saldom, ki je nižji od 3.000 EUR, je globa enaka saldu na knjižici.

Naše osebje je na razpolago z vsemi dodatnimi informacijami in pojasnili.

Podatkov, ki bi lahko razkrili zdravstveno stanje, v nobenem primeru ne zaupamo drugim. Podatki se lahko razkrijejo na podlagi odločb, zakonov ali predpisov oziroma s soglasjem zainteresirane osebe za namene, opredeljene v odstavku "B. Namen obdelave osebnih podatkov".

3. Namen zbiranja in posledice morebitnega nerazkritja (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka d)

Razkritje osebnih podatkov zainteresiranih oseb se šteje kot obvezno za namene iz 1. odstavka oziroma neobvezno za namene iz odstavkov 1.A in 1.B. Nerazkritje lahko privede do prekinitve razmerja, nepravilnega delovanja ali nespoštovanja vseh pravnih obveznosti, vključno z davčnimi. Podatke hrani

ZKB - Zadružna kraška banka in, če je to potrebno, osebe iz 2. točke.

4. Način obdelave (zakonodajni odlok 196/03, 13. člen, 1. odstavek, črka a)

Obdelava osebnih podatkov poteka v prostorih ZKB - Zadružne kraške banke, pri zainteresirani osebi ali, če je to potrebno, pri osebah iz 2. točke, na papirnati podlagi ali v računalniški obliki, preko telefona ali spleta, tudi s pomočjo avtomatiziranih orodij za shranjevanje, upravljanje in prenos podatkov, upoštevaje vse preventivne ukrepe za zagotavljanje njihove varnosti in zaupnosti, kot je to določeno s Prilogo B k zakonodajnemu odloku 196/03 "Tehnični predpisi o minimalnih varnostnih ukrepih".